PŘIHLÁŠENÍ A MOŽNOST PLATBY ON-LINE

Vystavení účtenky (faktury) např. pro zdravotni pojišťovnu